Toplumsal ağ sağlayıcıları için BTK’dan düzenleme

Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Konseyi (BTK) Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, toplumsal ağ sağlayıcının yükümlülükleriyle bu yükümlülüklerin uygulanmasına ait yöntem ve asıllar belirlendi.

Buna nazaran Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcılar, yetkili en az bir gerçek yahut hükmî kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü kılındı.

Temsilcinin, BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği, isimli makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim yahut taleplerin gereğini, toplumsal ağ sağlayıcının içerik yahut yer sağlayıcının olmasından doğan sorumluluk ve kanun kapsamındaki başka yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek.

Sosyal ağ sağlayıcıların, temsilcinin Türkiye’deki tebligata fayda adresi ile e-posta adresine, kolay kolay götürülebilecek ve direkt erişilebilecek halde internet sitesinde yer vermesi zarurî olacak.

48 SAAT SÜRE

Söz konusu toplumsal ağ sağlayıcıları, şahıslar tarafından yapılacak müracaatların çarçabuk alınabilmesi ve müracaatın Türkçe lisan seçeneği kullanılarak yapılabilmesini sağlayacak.

Ağ sağlayıcılarının, müracaatları, müracaattan itibaren en geç 48 saat içerisinde olumlu ya da münasebetini belirtmek kaydıyla olumsuz cevaplaması gerekecek. Türkçe yapılan müracaatlar Türkçe cevaplanacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’deki kullanıcıların bilgilerini Türkiye’de barındırma tarafında gerekli önlemleri alacak.

TEMSİLCİ YOKSA KADEMELİ CEZA

Temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerini yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak.

Bildirimden itibaren 30 gün içinde temsilci belirlemeyen toplumsal ağ sağlayıcıya 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Verilen idari para cezasının bildirisinden itibaren 30 gün içerisinde temsilci belirlenmemesi halindeyse 30 milyon lira daha idari para cezası kesilecek.

Kişiler tarafından yapılan müracaatların yanıtlandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcılarına ise 5 milyon lira idari para cezası verilecek. Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ise 10 milyon lira idari para cezasına çarptırılacak.

RAPORLAMA SÜRECİ

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan bu toplumsal ağ sağlayıcıları, kendilerine bildirilen içeriğin çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve şahıslar tarafından yapılacak müracaatlara ait istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 aylık periyotlarla BTK’ya bildirecek.

Raporda, içeriğin çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve şahıslardan gelen müracaatların alınması, kıymetlendirilmesine yönelik teknik altyapıya ve kararları uygulayacak işçi niteliklerine ve idari kapasiteye dair bilgiler, kararların uygulanma mühleti ve formu ile coğrafik kapsamına dair ayrıntılı süreç bilgileri, bireylerden gelen müracaatların sayısı, çeşidi, olumlu yahut olumsuz kıymetlendirilmesi, yanıtlandırılması, olumsuz cevaplandırılanların münasebetleri, sonuçlanma mühletleri üzere sürece ait kategorik ve istatistiksel bilgiler, isimli yahut idari makamlarca gönderilen kararlara ait olarak kararı veren ve kararı gönderen merci, kararın gönderilme hali, kararın çeşidi, karara destek mevzuat kararı, kararların gereğinin yerine getirilme müddetleri üzere kategorik istatistiksel bilgiler yer alacak.

Ayrıca, kullanıcılara eşit ve tarafsız davranılması konusuna yönelik alınan önlemlere dair bilgiler, kullanıcılara önerilen içeriklere ait tercihlerin güncellenmesine ve kullanıcıların şahsî bilgilerinin kullanılmasını sonlandırma seçeneği sunulmasına yönelik alınan gerekli önlemlere dair bilgiler, başlık etiketleri, öne çıkan yahut erişimi azaltılan içeriklere ait algoritmalar ve şeffaflık ve reklam siyasetlerine ait bilgiler, reklam kütüphanesi oluşturulmasına ve internet sitesinde yayınlanmasına ait konulara da raporda yer verilecek.

REKLAM KÜTÜPHANESİ OLUŞTURULACAK

Sosyal ağ sağlayıcıları reklam kütüphanesi oluşturmakla yükümlü tutulacak. Bu kütüphanede, reklamı veren, reklamın içeriği, tipi, yayında kaldığı devir, maksat kitlesi ve gaye kitlesinin belirlenmesinde kullanılan parametreler ile ulaştığı kişi ve küme sayısı yer alacak.

Sosyal ağ sağlayıcı, reklam kütüphanesine kolay kolay görülebilecek ve direkt erişilebilecek biçimde internet sitesinde yer verecek.

ADLİ MERCİLERE BİLGİ VERİLMESİ

Çocukların cinsel istismarı, halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, devletin sırlarına karşı kabahatler ve casusluk cürümlerine bahis internet içeriklerini oluşturulan yahut yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler, soruşturma kademesinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde yargılamanın yürütüldüğü mahkeme tarafından talep edilmesi üzerine, ilgili toplumsal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi tarafından isimli mercilere verilecek.

ÇOCUKLARA HAS AYRIŞTIRILMIŞ HİZMET SUNULACAK

Sosyal ağ sağlayıcıları çocuklara mahsus ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli önlemleri alacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları çocuk olduğu anlaşılabilen kullanıcılara sunulan içerik, reklam ve öteki hizmetlerde çocuğun yaşı, üstün faydasının gözetilmesi, fizikî, ruhsal ve duygusal gelişiminin korunması, çocuğa yönelik cinsel istismar ve ticari risklerin önlenmesi, çocuğa ilişkin şahsî verilen korunmasında yüksek seviyede saklılık ayarları ile taban seviyede data işlenmesinin sağlanması, kontrat, kullanıcı ayarları ve data siyasetleri üzere konuların çocuğun anlayabileceği halde sunulması konularını dikkate alacak.

Bu ağ sağlayıcılar, ele geçirilen yahut diğerini taklit eden hesaplara yönelik Türkçe, açık, anlaşılır ve çarçabuk ulaşılabilir bir müracaat düzeneği kuracak ve müracaatları makul müddette sonuçlandıracak.

Sosyal ağ sağlayıcı, kamu güvenliğini ve kamu sıhhatini etkileyen harika durumlara ait kriz planı oluşturmakla ve bunu BTK’ya bildirmekle yükümlü olacak.

Oyun Haberleri

Değerlendirme
0 (0 Oy)